Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus megrendelésre, amely a vidazoldseges.hu weboldalon keresztül történik.

1.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Megrendelés elküldése”, majd a „Rendelés ellenőrzése” gombokra kattintás megerősítésével jön létre.

1.4. További információk: Vida Imre egyéni vállalkozó Telefon: 20/977-5150 (hétfőtől péntekig: 6-18 óráig)
E-mail: [email protected]

2. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfél által a megjegyzés menüpontban megjelölt időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

4.2. Szolgáltató a megrendelt árut hétfőtől péntekig reggel 05:30 – 09:00 óra között, valamint délután 17:00 – 20:00 óra között, szombaton reggel 05:30-09:00 között, illetve délután 12:00 – 15:00 között, vasárnap pedig reggel 06:00 – 09:00 között szállítja házhoz a rendelés során az Ügyfél által kiválasztott időpontban.

4.3. A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Fizetés kizárólag utánvéttel!

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

4.6. A házhozszállítás díja

A rendelés alsó összeghatára Debrecen területén 3000 Ft, a további települések esetén pedig 5000 Ft, ezen összegek felett a kiszállítás Debrecen, valamint Debrecen-Apafa, Debrecen-Józsa, Debrecen-Kismacs, Debrecen-Nagymacs, Debrecen-Bánk, Debrecen-Ondód, Debrecen-Pallag, Mikepércs, valamint 10000 Ft feletti rendelés esetén Hajdúböszörmény területére ingyenes.

4.7. Személyes átvétel
Személyes átvételre az üzletünkben, nyitva tartási időben is lehetőségük van, akár ezen összeghatárok alatti rendelés esetén is.

5. Egyebek

5.1. A weboldalon való megrendelés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

5.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

5.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.